Đánh bóng cơ bản (6 ngày)

Polishing category

Automotive - Detailing

Topics

Random Orbital PolishingRotary Polishing

Level

beginner

Duration

6 days (6 hrs/day)

Language

Vietnamese

Country

Vietnam

6 day Paint Correction Training

Khoá học cung cấp nền tảng căn bản nhất về đánh bóng. Học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về bề mặt sơn, các khuyết tật sơn, cách phân biệt, lựa chọn và sử dụng máy kết hợp với vật tư để đem lại hiệu quả cao nhất nhưng đồng thời tối ưu về chi phí. Giáo án được biên soạn bởi Học viện đào tạo Bigfoot, thời gian thực hành lên đến 90% và đảm bảo sau khoá học, học viên có thể tự tin để chủ động xử lý được khuyết tật sơn trên xe. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học RUPES.

The course provides the most basic foundation of polishing. Trainee will gain knowledge about paint surfaces, paint defects and how to adjust variables to deliver the optimal performances. The class will focus on RUPES Bigfoot polishing system and Bigfoot training academy syllabus. The hands-on time is up to 90% to ensure that trainee will be confident to actively handle paint defects. Trainee will receive RUPES Certificate of completion upon graduation. 

Học viên sẽ nắm được:

 • Cấu tạo bề mặt sơn
 • Nhận biết các loại sơn (sơn cứng, sơn mềm)
 • Các loại khuyết tật sơn
 • Các loại chuyển động của máy đánh bóng RUPES
 • Kỹ thuật đánh bóng bằng máy đồng tâm
 • Kỹ thuật đánh bóng bằng máy lêch tâm
 • Các kỹ năng đánh bóng
 • Cách kết hợp máy và vật tư dựa trên các khuyết tật sơn
 • Cách giải quyết các vấn đề sơn khác nhau
 • Phương pháp điều chỉnh kỹ thuật để xử lý các khuyết tật sơn
 • Cách lựa chọn máy, xi, phớt để đạt được độ bóng bề mặt cao nhất
 • Cách sử dụng và lựa chọn máy để đánh bóng góc cạnh
 • Tìm hiểu quy trình đánh bóng 1 bước để đạt được tối đa lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng

Module 1

 • Introduction
 • Main layers of automotive paint
 • Paint defects
 • What is polishing?

Module 2

 • RUPES 4 movements
 • What is RUPES Bigfoot?
 • Polishing machine, compound and pads

Module 3

 • Polishing techniques
 • Adjust variables
 • Edgework
 • 1 step polishing
 • Paint protection overview and process
Registration
December 9, 2022 - December 15, 2022

Công Ty TNHH Hoàn Xa, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hanoi, Vietnam

Contact us

  * mandatory fields