Detailing A-Z (10 ngày)

Polishing category

Automotive - Detailing

Topics

ProtectionRandom Orbital PolishingRotary PolishingWashing

Level

beginner

Duration

10 days (6 hrs/day)

Language

Vietnamese

Country

Vietnam

10 day Automotive Detailing

Khoá học chuyên đề chăm sóc xe và đánh bóng. Cung cấp đầy đủ và toàn diện tất cả các công đoạn của Detailing, bao gồm: rửa xe, rửa máy, làm sạch, bảo dưỡng nội thất, ngoại thất, kính xe, đèn…, xử lý các khuyết tật sơn.

Specialized course on automotive detailing, including: car wash, machine wash, cleaning, interior and exterior maintenance, glass cleaning, lights polishing, handling paint defects,…

Học viên sẽ nắm được:

 • Quy trình rửa xe: cách sử dụng dụng cụ & hoá chất, các bước cơ bản, quy trình rửa xe chuẩn.
 • Quy trình rửa máy
 • Quy trình làm sạch và bảo dưỡng nọi thất
 • Quy trình làm sạch và bảo dưỡng ngoại thất
 • Tẩy ố, làm sạch kính
 • Tìm hiểu các khuyết tật sơn cơ bản
 • Cách nhận biết các loại khuyết tật sơn
 • Tìm hiểu các loại chuyển động của máy đánh bóng
 • Cách kết hợp các loại máy đánh bóng, xi, phớt để xử lý khuyết tật sơn
 • Kỹ thuật đánh bóng căn bản
 • Phương pháp điều chỉnh kỹ thuật để đạt hiệu quả cao
 • Phương pháp đánh bóng phủ
 • Phương pháp đánh bóng 1 bước

Module 1

 • Introduction
 • What is Detailing and detailing process?

Module 2

 • Car washing process
 • Cleaning techniques, tools and chemicals
 • Interior detailing

Module 3

 • Car paint layers and paint defects
 • Paint correction techniques
 • Bigfoot polishing system: machine, pads, compound
 • Claying and glass cleaner

Module 4

 • Paint protection process
 • 1 step polishing process
Registration
December 5, 2022 - December 15, 2022

Công Ty TNHH Hoàn Xa, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hanoi, Vietnam

Contact us

  * mandatory fields