Kỹ thuật đánh bóng nâng cao (2 ngày)

Polishing category

Automotive - Detailing

Topics

Paint / Fine SandingProtectionRandom Orbital PolishingRotary PolishingWashing

Level

professional

Duration

2 days (6 hrs/day)

Language

Vietnamese

Country

Vietnam

2 day Advanced Sanding & Polishing Techniques

Khoá học chuyên sâu dành cho các học viên đã có kinh nghiệm đánh bóng. Nội dung tập trung vào các cách thức để hạ xước, chuẩn bị lớp nền trước khi đánh bóng, các bước đánh bóng và hoàn thiện bề mặt ở mức độ cao nhất. 100% thời gian đào tạo được thực hiện trên xe thực tế với các loại sơn khác nhau.

Intensive course for trainee with experience in polishing and knowledge about sanding. 100% of this course is hands-on training, focusing on sanding and polishing techniques for removing severe paint defects , as well as refining paint to achieve optimal results.

Học viên sẽ nắm được:

 • Quy trình hạ cam, xoá xước
 • Chà chám tay và chà nhám bằng máy quỹ đạo
 • Kỹ thuật đánh bóng bằng máy đồng tâm
 • Kỹ thuật đánh bóng bằng máy lệch tâm
 • Chà nhám và đánh bóng góc, cạnh
 • Nhận biết các loại sơn và xu hướng sơn xe mới nhất
 • Các thiết bị nhận biết loại sơn, độ dày sơn…
 • Các vấn đề về đánh bóng thường gặp
 • Cách kết hợp máy và vật tư để xử lý từng loại khuyết tật
 • Cách sử dụng máy đánh bóng, làm sạch chi tiết iBrid Nano
 • Đánh bóng đèn pha

Module 1

 • Paint defects
 • Orange peels removal process
 • Sanding techniques

Module 2

 • Edgework
 • Basecoat / Clearcoat paint system
 • Paint inspection and condition catagories

Module 3

 • Adjust variables
 • Introducing iBrid Nano
 • Lights polishing
Registration
December 14, 2022 - December 15, 2022

Công Ty TNHH Hoàn Xa, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hanoi, Vietnam

Contact us

  * mandatory fields